Over Mediacoach

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk.

Praktische informatie

Voor wie?
Mediacoach - Een mediawijs traject voor professionelen
Professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen (zoals leerkrachten secundair, hoger of volwassenenonderwijs, jeugdwerkers, bibliotheekmedewerkers, sociaal-culturele werkers). Wat betreft voorkennis gaan we uit van een (...)


In Wallonië en Brussel

Bovendien wordt er ook een samenwerking opgestart met Média Animation, de organisator van de opleiding Mediacoach in Wallonië en Brussel. Dankzij deze samenwerking worden er nieuwe contacten gelegd en wordt een kennisdelingsplatform uitgewerkt.
Tijdens een gezamenlijke Welcome Day en terugkomdag (...)


In Vlaanderen

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld."
Enerzijds biedt het (...)


LINC partners


Het project wordt gesubsidieerd door Evens Foundation.