Praktische informatie

Voor wie?

Mediacoach - Een mediawijs traject voor professionelen
Professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen (zoals leerkrachten secundair, hoger of volwassenenonderwijs, jeugdwerkers, bibliotheekmedewerkers, sociaal-culturele werkers).
Wat betreft voorkennis gaan we uit van een minimale basiskennis van multimedia (bv. web 2.0). Affiniteit met en - vooral- enthousiasme over multimedia zijn noodzakelijk.

Opbouw traject?

De opleiding Mediacoach bestaat uit 10 contactmomenten.

Twee inleidende sessies

  • Inleiding op het begrip mediawijsheid en media in het algemeen
  • Inleiding tot jongerencultuur

De eerste van deze sessies vindt plaats tijdens de Mediacoach Welcome Day. Deze startdag wordt in Brussel georganiseerd in samenwerking met Média Animation. De introductie is gemeenschappelijk met de Franstalige Mediacoach opleiding (met vertaling indien nodig), de rest van het programma is verschillend voor de Nederlandstaligen en de Franstaligen. De deelnemers aan het Gentse en het Leuvense traject zullen samen de eerste sessie volgen en kunnen zo met elkaar kennismaken.

Zes themasessies

  • Media-identiteit en privacy
  • Informatievaardigheden
  • Mediaproductie
  • Media en spel
  • Media en relaties
  • Media, burger en samenleving

De deelnemers van het traject hebben toegang tot het gesloten platform van Mediacoach. Hierop wordt cursusmateriaal aangeboden ter aanvulling van de themasessies. Door middel van opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om de kennis die ze tijdens de themasessies vergaren om te zetten in de praktijk en in te oefenen.

Periode ter realisatie van het project

Na de themasessies krijgen de deelnemers de tijd om de kennis die ze opgedaan hebben om te zetten in de praktijk. Ze realiseren een project in hun werkomgeving.
Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 38 uur verspreid over het volledige traject.

Eén projectsessie

Tijdens de projectsessie stellen de deelnemers hun projecten voor en worden deze projecten door een jury geanalyseerd.

Inspiratiedag

De opleiding Mediacoach wordt afgesloten met een inspiratiedag in Brussel. Deze dag bestaat o.a. uit workshops en de overhandiging van de competentiedocumenten en aanwezigheidsattesten.

Wanneer en waar?

Van januari 2015 tot en met oktober 2015.
Er gaan parallel twee trajecten door, één in Gent en één in Leuven.

Inschrijving

De prijs voor deze opleiding is € 350,00.
Inschrijven kan van maandag 8 september tot en met maandag 1 december 2014 via dit online inschrijvingsformulier.

LINC partners


Het project wordt gesubsidieerd door Evens Foundation.