In Vlaanderen

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld."

Enerzijds biedt het opleidingstraject ‘Mediacoach’ een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding op het realiseren van concrete activiteiten rond digitale media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers moeten zelfstandig een project opzetten binnen de eigen setting. Een mediacoach fungeert ook als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia.

Dankzij de financiering vanuit de Evens Foundation en de Vlaamse overheid (departement Onderwijs) kan een nieuwe opleiding worden georganiseerd.

LINC partners


Het project wordt gesubsidieerd door Evens Foundation.