Media en projecten

Projecten deelnemers

Er wordt gewerkt aan een overzicht van de door de deelnemers gerealiseerde projecten. Deze zullen hier kunnen worden geconsulteerd.

LINC partners


Het project wordt gesubsidieerd door Evens Foundation.